• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนเมษายน 2562
  • อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88สรุป
  จำนวนผู้เข้าชมอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,483,682        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนเมษายน 2562
        ชาย: 215,170  คน  
        หญิง: 229,325  คน  
        ยอดรวม: 444,495  คน  
        ชาวไทย: 188,430  คน  
        ชาวต่างชาติ: 109,635  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 53,138  คน  
        นักบวช: 6,893  คน  
        แขกทางราชการ: 86,399  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนเมษายน 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา157,272
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง117,307
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย50,867
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี22,302
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย13,911
                                                                                    สงวนอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88 พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน