• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมีนาคม 2562
  • อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88สรุป
  จำนวนผู้เข้าชมอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,477,699        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมีนาคม 2562
        ชาย: 239,107  คน  
        หญิง: 268,622  คน  
        ยอดรวม: 507,729  คน  
        ชาวไทย: 191,293  คน  
        ชาวต่างชาติ: 162,855  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 113,172  คน  
        นักบวช: 5,315  คน  
        แขกทางราชการ: 35,094  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนมีนาคม 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา195,188
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย49,447
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย49,276
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง38,420
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี20,259
                                                                                    สงวนอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88 พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน