• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมีนาคม 2562
  • อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88สรุป
  จำนวนผู้เข้าชมอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,479,149        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมีนาคม 2562
        ชาย: 339,116  คน  
        หญิง: 377,122  คน  
        ยอดรวม: 716,238  คน  
        ชาวไทย: 277,564  คน  
        ชาวต่างชาติ: 222,549  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 161,469  คน  
        นักบวช: 8,402  คน  
        แขกทางราชการ: 46,254  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนมีนาคม 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา260,324
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย60,765
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย51,828
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง49,036
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี30,387
                                                                                    สงวนอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88 พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน