• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2562
  • อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88สรุป
  จำนวนผู้เข้าชมอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,471,324        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2562
        ชาย: 237,756  คน  
        หญิง: 253,197  คน  
        ยอดรวม: 490,953  คน  
        ชาวไทย: 128,250  คน  
        ชาวต่างชาติ: 161,726  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 100,055  คน  
        นักบวช: 2,892  คน  
        แขกทางราชการ: 98,030  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา187,597
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี94,685
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย52,776
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง35,976
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย22,063
                                                                                    สงวนอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88 พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน